Чому ми працюємо за записом?

Вибір сукні для дівчат - питання не з легких, і ми хочемо вам в цьому допомогти по максимуму. Стилісти DressforDay підберуть ідеальний образ кожному, і для того щоб приділити потрібну вам час ми ведемо попередній запис.

Які умови прокату?

1) Ми даємо сукню в прокат на 3 дні 2 ночі.

2) Для оренди сукні(в день коли ви її забираєте) потрібно залишити залог (можливі варіанти):
– повна вартість сукні;
– документ з фото +500 грн.

3) Для броні потрібно :
– Оформити договір
– Оплатити 50% вартості прокату

Чи є у нас знижки?

Так, ми робимо знижку 10% якщо ви взяли в прокат більше 5 суконь. А також у нас часто проходять акції.

Чи можливо доставити плаття Новою Поштою?

Новою Поштою відправляємо за умови що в заставі ви залишили повну вартість сукні.

Як нас знайти?

вул. Симона Петлюри (Комінтерну), 6, офіс 1, на домофон набрати 1. Ми знаходимося навпроти ботанічного саду, за кафе "La Vaka Tapas", над нами готель "Hermitage". Найближче метро Університет.

1. Вартість прокату за кожне конкретне плаття або аксесуар вказана в каталозі на нашому сайті.

2. Предмет прокату надається на термін до двох календарних днів, тобто до 48 годин. При перевищенні зазначеного часу користування предметом прокату з Клієнта стягується фіксована вартість прокату за добу, яка визначається окремо для кожної моделі і вказується в договорі.

3. Для отримання предмета прокату в нашому сервісі, Вам необхідно: - внести заставну вартість за предмет прокату (плата за прокат віднімається з заставної вартості при поверненні); - надати оригінал паспорта для оформлення та укладення договору прокату. Залишений Вами заставу (за винятком вартості прокату і можливих витрат за псування предмета прокату) повертається Вам тоді, коли Ви повертаєте предмет прокату.

4. Клієнт зобов'язаний повернути предмет прокату в тому ж стані, в якому він був отриманий. Тому при отриманні предмета прокату Ви маєте право відзначити його недоліки, якщо такі є.

5. У разі великих забруднень або великих пошкоджень предмета прокату, його відновлення проводиться за рахунок Клієнта (сума визначається для кожного конкретного випадку індивідуально). У разі серйозної псування предмета прокату його деталей або аксесуарів (вартість відновлення - 50% або більше заставної вартості предмета прокату) - заставна вартість не повертається.

6. Потрібний Вам предмет прокату можна забронювати заздалегідь до призначеної дати, тоді Сервіс може гарантувати, що даний предмет прокату буде надано на цю дату саме Вам, іншим бажаючим буде відмовлено. Щоб забронювати предмет прокату, потрібно внести суму рівну сумі його прокату. При бронюванні вартість прокату повертається, якщо з не залежних від Сервісу причин, Ви хочете відмовитися від оренди і попереджуєте за термін не менше, ніж 3 календарні дні. У разі відмови менш, ніж за 3 календарних дні до моменту отримання предмета прокату - повертається 50% вартості прокату. Якщо Ви відмовляєтеся від прокату в день отримання його предмета, то у Сервісу залишається повна вартість прокату.

7. Предмет прокату категорично забороняється прати, не намагайтеся самостійно ремонтувати і "підганяти" під розмір.

8. Знижки на предмет прокату визначаються за домовленістю з Сервісом і можливі в разі: - укладення договору прокату на термін більше 3-х діб; - колективного замовлення (прокат більше 3 суконь одночасно).

9. Право першого прокату за індивідуальним замовленням: в разі якщо необхідний предмет відсутня в колекції Сервісу або Клієнту не підходить запропонований в наявності розмір, Клієнт може за домовленістю з Сервісом зробити персональне замовлення на такий предмет. В цьому випадку первісна вартість прокату (3 календарних дні) складе 50% від вартості самого предмета проката.Стоімость прокату за наступні дні розраховується за загальними правилами прокату.

10. Можливі додаткові послуги (ціна визначається індивідуально): - підбір індивідуальної комплектації предмета прокату з наявних елементів (суконь і аксесуарів); - підгонка суконь по фігурі, якщо це можливо. При прийнятті предмета прокату він оглянутий і дефектів не виявлено / виявлено дефекти (необхідне підкреслити). Виявлено дефекти: ________________________________________________________________________________________

1. Стоимость проката за каждое конкретное платье или аксессуар указана в каталоге на нашем сайте.

2. Предмет проката предоставляется на срок до двух календарных дней, то есть до 48 часов. При превышении указанного времени пользования предметом проката с Клиента взымается фиксированная стоимость проката за сутки, которая определяется отдельно для каждой модели и указывается в договоре.

3. Для получения предмета проката в нашем Сервисе, Вам необходимо: - внести залоговую стоимость за предмет проката (плата за прокат вычитается из залоговой стоимости при возврате); - предоставить оригинал паспорта для оформления и заключения договора проката. Оставленный Вами залог (за исключением стоимости проката и возможных издержек за порчу предмета проката) возвращается Вам тогда, когда Вы возвращаете предмет проката.

4. Клиент обязан вернуть предмет проката в том же состоянии, в котором он был получен. Поэтому при получении предмета проката Вы имеете право отметить его недостатки, если таковые имеются.

5. В случае больших загрязнений или крупных повреждений предмета проката, его восстановление проводится за счет Клиента (сумма определяется для каждого конкретного случая индивидуально). В случае серьезной порчи предмета проката его деталей или аксессуаров (стоимость восстановления – 50% или более залоговой стоимости предмета проката) - залоговая стоимость не возвращается.

6. Нужный Вам предмет проката можно забронировать заранее до назначенной даты, тогда Сервис может гарантировать, что данный предмет проката будет предоставлен на эту дату именно Вам, другим желающим будет отказано. Чтобы забронировать предмет проката, нужно внести сумму равную сумме его проката. При бронировании стоимость проката возвращается, если по не зависящим от Сервиса причинам, Вы хотите отказаться от аренды и предупреждаете за срок не менее, чем 3 календарных дня. В случае отказа менее, чем за 3 календарных дня до момента получения предмета проката - возвращается 50% стоимости  проката. Если Вы отказываетесь от проката в день получения его предмета, то у Сервиса остается полная стоимость проката.

7. Предмет проката категорически запрещается стирать, самостоятельно ремонтировать и "подгонять" под размер.

8. Скидки на предмет проката определяются по договоренности с Сервисом и возможны в случае: - заключения договора проката на срок более 3-х суток; - коллективного заказа (прокат более 3 платьев одновременно).

9. Право первого проката по персональному заказу: в случае если необходимый предмет отсутствует в коллекции Сервиса или Клиенту не подходит предложенный в наличии размер, Клиент может  по договоренности с Сервисом сделать персональный заказ на такой предмет. В этом случае первоначальная стоимость проката (3 календарных дня) составит 50% от стоимости самого предмета проката.Стоимость проката за последующие дни рассчитывается по общим правилам проката.

10. Возможны дополнительные услуги (цена определяется индивидуально): - подбор индивидуальной комплектации предмета проката из имеющихся в наличии элементов (платьев и аксессуаров); - подгонка платьев по фигуре, если это возможно. При принятии предмета проката он осмотрен и дефектов не обнаружено/ обнаружены дефекты (необходимое подчеркнуть). Выявлены дефекты:________________________________________________________________________________________